Úvod Informácie Je dovolenka v Turecku bezpečná? Aktuálna bezpečnostná situácia, rady a tipy.

Je dovolenka v Turecku bezpečná? Aktuálna bezpečnostná situácia, rady a tipy.

V krajine platí od júla 2016 výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s pokusom o prevrat. Bezpečnostné prostredie v krajine môžeme označiť ako „rizikové“, s tendenciou pokračovania a zvyšovania predovšetkým asymetrických hrozieb nielen na východe krajiny, ale aj vo veľkých mestských aglomeráciách (predovšetkým Istanbul, Ankara, Izmir, Adana). Zvýšené bezpečnostné riziko je najmä v oblastiach susediacich so Sýriou, Irakom a Iránom. Odporúčame slovenským občanom zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tureckých miest a provincií Adana, Hatay, Kilis, Gazi Antep, Şanlıurfa, Mardin, Diarbakiyr, Şirnak, Tunceli, Hakkari, Siirt, Kars, Agri a Van, ako aj nezdržiavať sa v cca 40 km pohraničnom pásme na turecko-sýrskej a turecko-irackej hranici.

Ak cestujete do rezortov obvyklých turistických destinácií napr. na Tureckej či Egejskej riviére, situácia je v týchto oblastiach bezpečná. V súvislosti so začatím turistickej sezóny, ktorá je spojená s vysokým počtom turistov na území celého Turecka a tiež súvisiacimi zvýšenými rizikami dbajte na zvýšenú obozretnosť pri pohybe na verejnosti. Mali  by ste mať svoje cestovné doklady pri sebe bez výnimky, chránilť ich proti strate alebo odcudzeniu a vyhýbať sa rôznym pouličným oslavám a demonštráciám. Vo všetkých situáciách je potrebné zachovávať obozretnosť a najmä dbať na pokyny tureckých orgánov, byť v kontakte s cestovnou kanceláriou, ktorá cestu zariaďuje. Treba tiež pravidelne sledovať médiá a iné informačné zdroje o bezpečnostnej situácii v krajine. Turisti by sa mali vyhýbať fotografovaniu vojenských objektov alebo objektov podobného charakteru. Pre aktuálne informácie ďalej odporúčame sledovať webové stránky Ministerstva zahraničných vecí SR a Veľvyslanectva SR v Ankare. Informujte tiež svoju rodinu / svojich blízkych o mieste svojho pobytu. Rovnako zvážte dobrovoľnú registráciu pred cestou do zahraničia na stránkach MZV SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia. Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

ODPORÚČAME

  • uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva
  • dodržiavať hygienické zásady a nepiť vodu z vodovodu [/box]

Cestovné doklady a víza

Máte vy a všetky vaše deti pas? Budú vaše pasy platné aj 6 mesiacov po začiatku vašej dovolenky v Turecku? Máte v pase dve voľné strany? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali NIE, pred dovolenkou v Turecku si vybavte nový pas. Vstup na občiansky preukaz nie je možný. Pred cestou odporúčame zhotoviť fotokópiu údajovej strany pasu a uložiť ju oddelene od ostatných dokladov. Pas počas dovolenky uložte na bezpečné miesto – do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov treba nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži. Pri turistických cestách do Turecka víza nepotrebujete, váš pobyt však nesmie presiahnuť 90 dní obytu (za celkové obdobie 180 dní). Za iným ako turistickým účelom je potrebné zabezpečiť si víza pred odchodom na príslušnom tureckom veľvyslanectve v zahraničí.
Cestovanie s deťmi

Turecké orgány pri ceste neplnoletých detí v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Zdravotná starostlivosť

Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenia poskytujú štandardnú starostlivosť, zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia sú naopak vo väčšine prípadov vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby. V väčších mestách funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Názvy liekov však môžu byť rozdielne. V prípade špeciálnych liekov odporúčame priviesť si dostatočnú zásobu zo SR, hoci v akútnych prípadoch by nájdenie kvalitnej náhrady nemalo byť problémom.

Dovoz a vývoz

Bez cla je možno do Turecka doviesť predmety osobnej potreby (napr. 400 ks cigariet, 2 litre alkoholu), vyviezť z Turecka je možné leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 €. Pokiaľ je použitý iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Limity pre letecký vývoz: tabakové výrobky: najviac 200 ks cigariet, 100 ks krátkych cigariet, 50 ks cigár alebo 250 g tabaku na fajčenie, alkohol a alkoholické nápoje: najviac 1 liter alkoholu nad 22 % obj. alkoholu, 4 litre tichého vína – šampanské max. 2 l, najviac 2 litre alkoholu do 22 % obj. alkoholu, iné: parfumy bez obmedzenia – hodnota tovaru však nesmie presiahnuť 430 € /osoba, resp. 150 €/dieťa do 15 rokov, káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie, čaj – max. 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie. Zoznam osobných predmetov vyššej hodnoty je vhodné nechať si potvrdiť pri vstupe do krajiny, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam pri odchode. Antické predmety pochádzajúce z Turecka je zakázané vyvážať z krajiny. Zakázaný je dovoz akýchkoľvek drog a omamných látok a obchodovanie s nimi a dovoz zbraní.

UPOZORŇUJEME
Za nedovolenú výrobu, vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok (už za 1 g) hrozí vysoký trest odňatia slobody (až do 20 rokov) a vysoké peňažné tresty.

Vzhľadom na rastúci počet turistov navštevujúcich tureckú provinciu Antalya, ktorá patrí aj medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie slovenských turistov, zriadilo Krajské riaditeľstvo kultúry a turizmu asistenčnú turistickú linku v provincii Antalya. V rámci celej provincie Antalya je možné telefonovať na číslo 179, na ktorom 24 hodín denne poskytujú pomoc zahraničným turistom a riešia ich problémy. Piati operátori linky komunikujú v turečtine, angličtine, nemčine a ruštine. Linka bude funguje od júna do októbra.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Atatürk Bulvarı 245, 06692, Ankara, Turecko
Tel.: +90 3124675075
Fax: +90 3124682689
Mobil: +90 5337600384 (diplomatická služba po pracovnej dobe v prípade núdze)
Email: emb.ankara@mzv.sk

Dôležité telefónne čísla

Všeobecná pohotovostná linka: 112
Polícia: 155
Zdravotnícka pomoc: 112
Verejná hasičská služba: 110